SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.
< ניתן להגדיל בלחיצה ימנית >
בית הכנסת על שם הוריו של הסופר אלי ויזל. המחיצות הבימה והארון יוצרו מעץ אימבויה גושני ,עיטורי שבעת המינים מברונזה. בית הכנסת נמצא ברח' פדרמן בפיסגת זאב ומשמש כבית כנסת של ציבור נפלא דתי לאומי.