ניגוד לתכנון של חלל רגיל, שבו המטרה היא לתת צורה לחלל ולענות על הצרכים הפונקנציונלים, המטרה המרכזית בתכנון בית תפילה היא יצירת חיבור. חיבור המשתתפים זה עם זה, וחיבור החלל עם האין סוף. מטרת העיצוב להותיר את החלל במצב של שאלה - ליצור הרגשה שהתשובה מלמעלה, כאשר בכוחו של העיצוב להוליד געגוע.
האמנות האמיתית בעיצוב חלל שכזה, היא זיהוי נטית ליבם של המתפללים. להבין את דרכיו של הציבור ולגרום רצון להתעלות מהרגשת החול בה היינו לפני שפתחנו את הדלת.
-->